براي شروع ابتدا بايد با جارو دستي هاي خاگي كف زمين چوبي خود را جارو كنيد تا ذرات بزرگ و كثيفي هاي درشت از روي آن پاك شوند. همچنين هفته اي حداقل دو مرتبه با كمك جاروبرقي كل سطح را جارو كنيد تا گرد و غبارهاي خيلي ريزي كه روي آن نشسته اند تميز شوند. براي سر جاروبرقي از سري هاي مخصوص ماهوتي استفاده كنيد تا خراشي روي زمين ايجاد نشود

از آنجايي كه يكي از بزرگترين دشمنان سطوح چوبي "آب" است بايد به محض اينكه روي آن آب مي ريزد به سرعت و با كمك يك حوله پارچه اي آنرا را به طور كامل پاك كنيد. همچنين مي توانيد ابتدا به وسيله يك جارو شارژي كه مخصوص زدودن مايعات مي باشد، آب ريخته شده را جمع كرده و سپس با استفاده از يك دستمال رطوبت باقي مانده را نيز از بين ببريد

اگر قصد طي كشيدن سطوح را داريد، حتي الامكان از طي مرطوبي استفاده كنيد كه خيسي آن گرفته شده باشد. اگر طي بيش از اندازه نمناك باشد، آب به آساني وارد درزها و شكاف ها مي شود و از طول عمر چوب ها كاسته مي شود

بهتر است از پوشيدن چكمه هاي سنگين و كفش هاي پاشنه بلند روي اين نوع سطوح خودداري كنيد. برخي از پاشنه ها سبب ايجاد ضربت بر روي چوب شده و در آن فرورفتگي ايجاد مي كنند. در عين حال هيچ گاه مبل، ميز، و ساير وسايل را روي آن نكشيد. بهتر است در زير پايه هاي ميز و مبل از پدهاي مخصوص استفاده كنيد. در ابتداي محوطه ورودي هم يك پادري بيندازيد تا كسانيكه وارد محيط مي شوند خاك زيادي را به وسيله كفش هايشان وارد محيط نكنند

توصيه هاي كارخانه سازنده و دستورالعمل مصرف را به دقت مطالعه نماييد. در برخي مواقع زمانيكه نقاط انتهايي خيس شوند، تعمير آن كار ساده اي نخواهد بود

برخي از انواع سطوح چوبي نيز هستند كه نياز به واكس زدن و پرداخت كردن پي در پي دارند كه مراحل كار در دستورالعمل شركت سازنده به خوبي شرح داده شده است. نهايتاً براي محافظت هر چه بهتر مي توانيد از فرش و قالي كمك بگيريد