ما اعتقاد داریم که :

  1. نظافت یک هنر است و هنر ما موجب تعالی و زیبایی هر چه بیشتر زندگی مردم شده و بعنوان یک عامل تبلیغی موثر روابط بین ما با مشتریان را تقویت میکند.
  2. کارگران خدماتی و پرسنل اداری ما بعنوان ارزشمند ترین منابع شرکت به حساب می آیند . لذا تردیدی در اثرگذاری پندار ، رفتار و کردار آنها در مشتریان نداریم.
  3. موفقیت شرکت در گرو رضایت مشتریان و استمرار همکاری آنان با ماست. ما در هنگام ارائه خدمت به این ویژگی پایبندیم.
  4. کسب درآمد بالا برای شرکت مهم است، اما ما آنرا تنها وسیله ای برای دستیابی به هدفی والاتر که ارائه خدمات مناسبتر میباشد میدانیم.
  5. باید همواره با حفظ هویت شغلی و شخصیتی خود ، ارزشهای بشرح ذیل که لازمه ی ارائه خدا پسندانه به مشتریان میباشد را فراموش نکنیم.
  6. درهر شرایط به اصول اخلاقی سلامت نفس و صفای معنوی انسانها پای بند باشیم.
  7. نظم آراستگی مهارتهای کاری وقت شناسی و آمادگی برای خدمت به مشتریان را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود میدانیم.
  8. فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل مشتری را از بسترهای تعالی خود و شرکت میدانیم.
  9. رعایت ادب و نزاکت ، عدالت و انصاف را رمز بقاء شرکت تلقی میکنیم.
  10. این باور و ارزشهای اخلاقی تعیین کننده نوع رابطه ایست که ما با مشتریان برقرار میکنیم.