چند نکته و توصیه از طرف مدیریت ساتراپ گستر لیان

مشتری گرامی، با توجه به هشدار پلیس ، ما به شما توصیه میکنیم از ورود افراد ناشناس به منزل خود جداً خوداری نمائید و حتما از شرکت خدماتی نظافتی معتبر ثبت شده استفاده کنید و از ورود گارگر بدون قبض مهر شده توسط شرکت اجتناب نمائید. حتی توصیه میگردد جهت ایمنی بیشتر پس از دریافت قبض جهت تایید با شرکت تماس حاصل کنید.

هرگز با هیچ نیروی به صورت مستقیم هماهنگ نفرمایید چرا که عواقب سنگینی از لحاظ امنیتی برایتان خواهد داشت. بارها رویت شده که مشتریان برای پرداخت کمتر هزینه و ثابت بودن نیرو، بدون هماهنگی با شرکت اقدام به قرار کاری با گارگر نموده غافل از اینکه ممکن است کارگر مربوطه به علت مشکلات اخلاقی و کاری دیگر در این شرکت مشغول به کار نباشد.

بدیهی است که شرکت در قبال افراد متفرقه بدون معرفی نامه هیچ تعهد و تضمینی از بابت حسن انجام کار و یا مشکلات و سرقت های احتمالی نخواهد داشت.

 

با تشکر
مدیریت شرکت ساتراپ گستر لیان